Ny publikation: Viden i musikkens tjeneste

Danmarks Akkrediteringsinstitution zoomer ind på RMC's arbejde med at skabe et solidt videngrundlag for konservatoriets uddannelser.
29. aug. 2019
Nyhed

Hvordan arbejder underviserne på RMC med, at konservatoriets uddannelser er baseret på opdateret viden fra forskning, praksis eller udviklingsprojekter? Hvordan identificerer RMC nye videnbehov? Og hvordan finder viden vej fra strategier og vidensprojekter til undervisningen og de studerendes læring?

Med en ny casesamling giver Danmarks Akkrediteringsinstitution et indblik i, hvordan arbejdet med videngrundlag på danske uddannelsesinstitutioner kan se ud, hvilke tanker der ligger bag og hvordan mulige udfordringer kan løses.

Rytmisk Musikkonservatorium repræsenterer de videregående kunstneriske uddannelser blandt publikationens seks cases og tre mere overordnede interviews på tværs af institutionstyper og -størrelser, der blandt andet også tæller Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og VIA University College.

I artiklen 'Viden i musikkens tjeneste' fortæller lektor Søren Kjærgaard, professor Jacob Anderskov, leder af Forsknings- og Udviklingsenheden Lars Brinck og rektor Henrik Sveidahl, hvordan RMC arbejder med at skabe et solidt videngrundlag ved blandt andet at etablere en meget stærk sammenhæng mellem undervisernes videnproduktion og uddannelsernes måde at arbejde med viden på – ikke mindst mellem undervisernes egne projekter inden for Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed og de studerendes fag Kunstnerisk Udviklingsarbejde.

Download ’Indblik: Uddannelsernes videngrundlag – en casesamling om arbejdet med videngrundlag på de videregående uddannelser’

Danmarks Akkrediteringsinstitution er en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses-og Forskningsministeriet, som gennemfører akkrediteringer for at sikre og udvikle kvaliteten af alle landets videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.