Efteruddannelseskursus: Kunstnerisk Udviklingsarbejde

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) udbyder i efteråret 2018 dette efteruddannelseskursus med fokus på udvikling af din kunstneriske praksis.

På kurset KUNSTNERISK UDVIKLINGSARBEJDE vil dine kreative processer og din egen musik være i fokus som udgangspunkt for hvordan du kan arbejde med at videreudvikle din egen praksis som udøvende og skabende musiker.

Kurset vil have karakter af et efterårsforløb i faget Kunstnerisk Udviklingsarbejde sådan som RMC’s egne studerende oplever det.

Deltagerne bidrager med afspillet eller livefremført musik i undervisningen og vil få glæden af at modtage reaktioner fra alle de tilstedeværende i rummet.

Med afsæt i denne feedback vil vi berøre centrale begreber inden for Kunstnerisk Udviklingsarbejde. Kurset vil i beskeden udstrækning fokusere på deltagernes tidligere kunstneriske produktion, og vil i stedet arbejde med aktuelle og/eller fremtidige musikalske projekter.

Det er således en forudsætning at deltagerne ved kursets begyndelse påtænker eller er i gang med et nyt kunstnerisk projekt.

Kurset tilstræber at skabe et åbent, reflekterende og trygt rum, hvor deltagernes kreative processer og musik er i centrum og hvor der også vil være plads til drøftelse og kritik omkring musikken og dens udviklingspotentiale.

Du vil på kurset blandt andet kunne opnå kendskab til og erfaring med:

  • kunstneriske metoder
  • skriftlig og mundtlig refleksion
  • musikalsk kontekstuel forståelse
  • forskellige former for mundtlig feedback

UNDERVISER PÅ KURSET

Torben Snekkestad, adjunkt på RMC og forskningsstipendiat fra The Norwegian Programme for Artistic Research.

ANTAL DELTAGERE

6-8

KURSUSDAGE

Efteruddannelseskurset forløber over 4 fredage i efteråret 2018,
alle dage kl. 10–14:

  • 7. september
  • 14. september
  • 21. september
  • 28. september

STED

Undervisningen foregår på RMC.

PRIS

Kr. 2.300

TILMELDING

Udfyld din online tilmelding senest tirsdag 15. maj 2018.

Kontakt efteruddannelse